Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học Đoan Bái số 2

Sau Nứa - Đoan Bái
0985575008
c1doanbai2@bacgiang.edu.vn